Cây cúc tần

Cây cúc tần lá hăng hắc, màu xanh bạc, thường được trồng làm hàng rào, thứ hàng rào hiền lành để phân chia nhà nọ vớí nhà kia, phân chia sân nhà với ngõ xóm chứ không phải thứ hàng rào gai để... Read More