Đau dạ dày chẩn đoán có thai Bệnh nhân nữ 18 tuổi 4 tháng Đến khám vì đau thượng vị cả tuần nay và tự ra nhà thuốc mua thuốc đau bao tử uống nhưng không bớt

Đau dạ dày chẩn đoán có thai Bệnh nhân nữ, 18 tuổi 4 tháng. Đến khám vì đau thượng vị cả tuần nay và tự ra nhà thuốc mua thuốc đau bao tử uống nhưng không bớt. – chào cháu! Cháu bị gì đến... Read More

Sẵn sàng đánh đổi mọi đồ ăn ngon nhất để lấy sức khoẻ hết cảm ngưng sổ mũi ngưng ho và hết tắt tiếng gì chứ đánh đổi đồ ăn ngon là sự đánh đổi thật lớn lao với mình nhưng như vậy mới thể hiện hết niềm khao khát khoẻ mạnh của mình lúc này Vấn đề nan giải của GV là một khi bị ho sưng họng tắt tiếng vào giữa đợt giảng là cứ thế mà tắt thôi Đồng nghiệp giảng giúp cũng chỉ được vài ca vì ai cũng có giờ

Sẵn sàng đánh đổi mọi đồ ăn ngon nhất để lấy sức khoẻ, hết cảm, ngưng sổ mũi, ngưng ho và hết tắt tiếng (gì chứ đánh đổi đồ ăn ngon là sự đánh đổi thật lớn lao với mình :)) nhưng như... Read More

BỆNH THẦN KINH UNG THƯ TINH THẦN Xem 2 phim FENCES HÀNG RÀO và phim THE HAND THAT ROCKS THE CRADLE BÀN TAY ĐƯA NÔI có 2 đối thoại về yêu cầu dựng hàng rào

BỆNH THẦN KINH – UNG THƯ TINH THẦN Xem 2 phim FENCES (HÀNG RÀO) và phim THE HAND THAT ROCKS THE CRADLE (BÀN TAY ĐƯA NÔI), có 2 đối thoại về yêu cầu dựng hàng rào: – Xây hàng rào để không cho người ta... Read More