Tư Thương P4

giải thích được vì sao anh nói cái tên đó. Anh kể: Có lẽ lúc đó tôi đang nghĩ tới các chiến sĩ ta hân hoan, phấn khởi vượt Trường Sơn vảo tiêu diệt hết bọn Mỹ Ngụy nên tôi trả lời chúng như... Read More