Thi râu P2

 Người hàng xóm thứ hai xem ra dễ tính hơn. – Ôi dào, chuyện vặt. Ông bạn cứ viết giấy chứng nhận đi, mình ký ngay… Nhưng phải có đi có lạì chứ. Đổi lại, ông bạn cũng phải xác nhận... Read More

Thi râu

Tin về cuộc thi râu làm tôi hết sức hồi hộp. Số là trong nhiều năm nay tôi chăm sóc một bộ râu rậm rất mực chu đáo. Bộ râu này khiến các bà, các cô phải thán phục và làm cho các đấng nam nhi... Read More

Tháng ba

Chẳng có cái bắt tay nào để tiễn biệt mùa xuân thì hoa gạo đã chấp chới gọi mùa hè.   Trời đất nhớ nhau chăng mà ồn ào tâm sự chan hòa trận mưa rào đầu mùa đột ngột, mắt nhìn nhau mà tóe... Read More