Monthly Archives: May 2015

Viêm nang lông

Nhiều tác giả trong và ngoài nước đã tổng kết thấy tỷ lệ mắc bệnh gout ở các “đấng mày râu” thường cao hơn rất nhiều tỷ lệ gặp ở các quý bà. Vậy nguyên nhân của bệnh gout là gì, bệnh... Read More