Monthly Archives: April 2016

Câm định kỳ

Suốt mấy chục năm nay, chú Nho ớ quê tôi (làng Thượng hội, xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây) bị câm một cách kỳ lạ: Cứ nói được vài tháng lại câm, cứ cảm được vài tháng lại... Read More