Monthly Archives: August 2016

Chó và lợn

Nguời vợ thứ hai Sau ngày cưới, vợ hòi chồng: – Tại sao anh lại từ bò người vợ xinh đẹp cua mình đê đèn với em. – Này, nếu phải sống trọn đời với một con người ích ky, sẵn sàng... Read More