Monthly Archives: March 2017

Stress và thai nhi

Quá trình của thai nhi chỉ có chín tháng mười ngày song nó đã có ảnh hưởng tới cả quá trình phát triển thể chất lẫn tâm hồn của đứa trẻ. Sự biến đổi của bào thai diễn ra trong thời kỳ này... Read More