Monthly Archives: November 2017

1 năm đã qua

1 năm đã qua . Chúc Bố Mẹ sức khoẻ và luôn hạnh phúc . Chúc các anh em cũng nhiều sức khoẻ thành đạt !Nguyễn Hải Nam Ns Hồng Xương Long CT CLB ACE Bich Hong Pham Chị Ca sĩ Son Tuyen … Mẹ Giao Linh ! nhà... Read More