Monthly Archives: January 2018

AI RA XỨ HUẾ THÌ RA

AI RA XỨ HUẾ THÌ RASông Hương mơ mộng câu ca mái chèoNúi Ngự bên nớ sương mơBên ni ta ngắm lững lờ áng mâyMùa thu có gió heo mayVàng bay vài lá quắt quay mơ hồCũng là sông có khác chi mô ?Cũng dòng... Read More