Có lúc đúng là kỳ lạ Đi hết các viện Hà nội mất mấy năm trời chưa bệnh tốn đống tiền mà vô ich lấy ở em chưa hết 1 triệu tiền thuốc Con đã khỏi bệnh

Có lúc đúng là kỳ lạ.
Đi hết các viện Hà nội mất mấy năm trời chưa bệnh ,tốn đống tiền mà vô ich, lấy ở em chưa hết 1 triệu tiền thuốc Con đã khỏi bệnh.
Bị ho từ năm 3 tuổi, tối bố me thay nhau trông mấy năm liền vi đêm nào con cũng ho nhiều va trớ, đi Các viện hà nội ma ko khỏi ,ho suốt mấy năm.
lúc đặt thuốc em là 6 tuổi , đặt em thuốc ho và 2 túi trà tăng đề kháng, trộm vía 1 năm ko bị lại. Vừa rồi bị ho mẹ đặt tiếp, uống mấy ngày nay đã đỡ rồi
Kính chúc Con luôn khỏe mạnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *