BN Bệnh viện dưới em nói Tình hình em sẽ càng lúc càng tệ cuối cùng sẽ đến liệt chi

BN: Bệnh viện dưới em nói “Tình hình em sẽ càng lúc càng tệ, cuối cùng sẽ đến liệt chi”
Tui: Họ chẩn đoán gì em…!?
BN: Họ không chẩn đoán gì hết
Tui:…
Từ khi nào mà tiên lượng bệnh lại có trước khi có chẩn đoán bệnh vậy, có chuyên gia nào cho em biết với ạ…
Chứ em nhớ tiên lượng phải sau chẩn đoán, căn cứ vào chẩn đoán và điều trị cùng các nghiên cứu liên quan để đưa ra một nhận định mang tính tiên lượng, đó gọi là tiên lượng bệnh…
Đến cả tiên lượng cho một tình huống cấp cứu, nhân viên y tế cũng có một chẩn đoán sơ bộ khá là đầy đủ mới dám phán đoán…
Còn ở đây, chẩn đoán không rõ, xử trí không đặc hiệu, chỉ kê thuốc bổ và phán “thuốc này kiềm hãm bệnh thôi (không nói bệnh gì) và có thể từ từ dẫn đến liệt chi”
Trong khi thực tế sau khi tui hỏi bệnh thì là “Triệu chứng cải thiện, giảm 50% so với lúc nặng nhất”
Hay bệnh cũng hứng như tui, hứng nặng lên hứng cái nhẹ đi cho vui…!?
Tui khuyên an tâm, cố gắng thư giãn tinh thần
Tui dặn bình tĩnh và kiên trì vì tổn thương thần kinh thường hồi phục chậm
Tui không tiên lượng vì khó tiên lượng, tui nói “căn cứ theo tốc độ phục hồi trong mấy tháng nay thì anh nghĩ em sẽ sớm khỏi hẳn”
Tui cho vài thuốc bổ thần kinh, căn dặn uống thử rồi báo tui
Tư vấn cuối năm ca không nhẹ
TỔN THƯƠNG THẦN KINH NGOẠI BIÊN NGHI DO DI CHỨNG TÁC DỤNG PHỤ CỦA THUỐC LAO
Hỏa hồ – chế độ Bào thai

2 thoughts on “BN Bệnh viện dưới em nói Tình hình em sẽ càng lúc càng tệ cuối cùng sẽ đến liệt chi

  1. Kim Thoa Nguyen

    Sao m không cho bệnh nhân đo điện cơ EMG để biết có bệnh thần kinh ngoại biên không? Thể loại nào thì mới tiên lượng chính xác hơn.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *