Công nhận tháng cô hồn nhiều chuyện vui

Công nhận tháng cô hồn nhiều chuyện vui. Đầu tiên là cái Vespa lăn ra chết. Xong rồi răng phải trám tới lui mấy lượt và hứa hẹn sẽ phải nhổ. Cái này mới hay: đường thoát nước nhà tắm nghẹt, thay vì gọi thợ sửa thì bà nội phán “để đó sức nước nó làm mòn chỗ nghẹt”, như thể sức nước chung cư mạnh như thác Niagara. Nể luôn. Ngậm ngùi không nói năng.

4 thoughts on “Công nhận tháng cô hồn nhiều chuyện vui

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *