TRÌNH LÀNG THỦ LĨNH THÁNG 12 Chúc mừng e đã vượt qua thử thách hoàn thành mục tiêu lên cấp chỉ sau 3 tháng

??TRÌNH LÀNG THỦ LĨNH THÁNG 12
Chúc mừng e đã vượt qua thử thách hoàn thành mục tiêu lên cấp chỉ sau 3 tháng
?Không có áp lực không có kim cương
Chị tin với cương vị cao của Npp e sẽ phát triển hơn nữa giúp đội nhóm vững mạnh hơn nữa
?Các bạn AK. Dù bạn đến sớm hay đến muộn bạn nhưng thời điểm nào thì bạn cũng phải chạy
?Đừng có ủn mông cũng không chạy thì bạn mãi chỉ là người theo sau
?Hãy học hãy thực hành và lên mục tiêu cho mình
#Vychi Kim_ Cương_ Tống_ Hà
#Nơi_thực_hiện_ước_mơ

2 thoughts on “TRÌNH LÀNG THỦ LĨNH THÁNG 12 Chúc mừng e đã vượt qua thử thách hoàn thành mục tiêu lên cấp chỉ sau 3 tháng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *