Chán bán lan chuyển sang bán hai đưa này đây

Chán bán lan chuyển sang bán hai đưa này đây.
Đứa chị áo vàng ngoan nên để lại nuôi
đứa còn lại ngoan quá nên đang do dự
Cụ thể như sau. Ăn ngày 2 bát ôto cơm không no không chịu ngủ. Sáng 2 trứng vịt lộn ngày rữa chân tay tới 5 lần đái bậy tầm 10 lần chưa kể tầng dưới cứ đái xong là em lại nằm lên luôn nên ngày nào phải tắm rữa mệt nghĩ.
Đây bản mặt tự phê mỗi lúc được đi chơi của e nó đây các bác ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *