Đào tạo cán bộ y tế

Bác sĩ Phan Thanh Hải rất tự tin khi cho biết, với cách trên, trong 1996 trung tâm sẽ huy dộng 1,5 triệu USD để tự trang bị máy cộng hường từ là loại hiện đại nhắt mà chưa nơi nào ở nước ta có được. Mây này có vai trò rắt lớn đối với việc tiếp tục nâng cao hơn chất lượng khám chữa bệnh. Người có vốn không thiếu, họ đã kiểm nghiệm và tin rằng dòng vốn bỏ vào trung tâm sẽ không ít, chỉ có sinh sôi nảy nở thêm. Có niềm tín này thì vốn chẳng còn là vấn đề đáng lo.

Đào tạo cán bộ y tế

Hiện đại hóa ngoài việc nằng cao chất lượng khám chữa bệnh cần có ý nghĩa giúp nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ y tế. Cứ mỗi năm tại trung tâm có 3 khóa huấn luyện cho 300 bác sĩ sử dụng siêu âm chẩn đoán bệnh. Số bác sĩ qua huấn luyện nơi đây đã, đang góp phần mở rộng phương pháp siêu âm ra toàn quốc. Những bác sĩ, nhân viên y tế qua đào tạo tại trung tâm đã và đang trờ thành một nguồn nhân lực đáng kể trong công cuộc hiện đại hóa nền y tế.

Những mục tiêu trước mắt

Những năm tới, trung tâm phấn đấu vươn lên chiếm lĩnh thị trường nội địa về máy móc thuộc hệ thống diện chẩn đoán do chính mình sản xuất ra. Đồng thời sẽ xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á. Điều này nếu làm được sẽ góp phần cho Việt Nam trờ thành nước xuất khẩu kỹ thuật cao.

Trung tâm sẽ mở rộng mạng lưới chẩn đoán y khoa ra toàn quốc. Hiện nay tại Hà Nội, Huế và Đà Nẵng đã có cơ sở chẩn đoán y khoa, sắp tới Minh Hải, cần Thơ sẽ thành lập. Ngoài ra trung tâm cũng xây dựng các điều kiện cần thiết để tiến tới thực hiện chẩn đoán từ xa qua hệ thống viễn thông và máy điện toán.

Câu hỏi cần có lời giảỉ

Sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân dang đòi hỏi nước ta phải có một nền y tế hiện đại kết hợp với y học dân tộc. Chặng đường đã qua của Trung tâm chân đoán y khoa TPHCM sẽ là những kinh nghiệm quý, là mẫu hình để cơ sở V tế khác đi lên hiện đại hóa hay không ? Tat cả đang chờ câu trả lời từ nhửng nhà nehiên cứu và hoạch định chính sách.

P.V — SK và ĐS số 6(662)-1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *