Cách gây nôn

Sớm mồng một đầu năm, sau khi bàn giao công việc vừa xong thì kíp trực của Khu ủy Tây Bắc, ủy ban Khu, các Ban ngành của Khu, Tỉnh, lần lượt đến thám, tặng quà, chúc Tét người bệnh và nhân viên phục vụ. Thôi thì đầy đủ mọi thử bánh, mứt, hoa quả, đường, sửa v.v… chất đầy hét bàn này đến tủ kia (lúc bấy giờ chưa có lệ mừng bàng phong bì). Chúng tôi đả phải chia xẻ kịp thời cho tát cả mọi người bệnh có mặt và gia đình của họ.

Sớm mồng một đầu năm, sau khi bàn giao công việc vữa xong thì kíp trực chúng tôi nhận được tin báo có một vụ ngộ độc tập thẻ ở Hợp tác xã N.T. Đây là một HTX của đồng bào miền xuôi lèn khaỉ hoang tử một vài năm nay, cách noi bệnh viện đóng chừng 30 km. Kíp trực chúng tôi như chớp được cơ hội khai Xuân có ý nghĩa, bèn cử người đến xin lãnh đạo Bệnh viện cho nhận nhiệm vụ. Trước nhiệt tình của nhóm trẻ chúng tôi, đồng chí giám đốc già sau lời chúc mừng nồm mói, đã chấp nhận nguyện vọng của chúng tôi. Và chi sau ít phút, xe chúng tôi đã lên đường mang theo đầy đủ tất cả các loại dịch truyền, thuốc men, dụng cụ cấp cứu, rửa dạ dày… (

Đến nơi, một cảnh tượng làm cho chúng tôi phải bắt tay ngay vào công ,việc; Hơn 20 bà con và các cháu bị “miệng thì nôn trôn tháo”, có người tay bắt chuồn chuồn, vật vã. Sau khi hỏi nhanh về tình hình ăn uống, chủng tôi được biết là một vài gia đình khi đi rừng đã nhặt được số nấm lạ, đem nấu lên ăn rất ngọt nhưng lại rất độc. Như thế đã rõ nguyên nhân gây ngộ độc. Chúng tôi phân công nhau tập trung cấp cửu nhừng trường họp nặng nhất bằng rửa dạ dày, tiêm thuốc trợ tim mạch, thần kinh, hô hấp hỗ trợ. *

Với những bệnh nhân nhẹ chúng tôi cử một hay hai đồng chí hướng dẫn cho thân nhân biết cách gây nôn, cho uống nước đường, sữa ấm, chăm sóc. Cuộc vật lộn để cấp cứu người bệnh kéo dài suổt từ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *